Дажбожий внук воскрес!

 

З Великоднем Світла Дажбожого!

9 квітня рунвісти святкуватимуть Великдень Світла Дажбожого. Наш Духовний Учитель Лев Силенко у воскресінні природи бачить духовне Воскресіння українців, онуків Дажбожих. І про це він пише в Мага Вірі.

Кожний народ має своє сонце, сонце не позичене, не дане, не виже­бране. Народ у сонці родиться. Він живе в ньому. Ним дихає, ним вічніє. І щовесни вос­кресає сонцем!

Воскреснути — значить відродитися, оживитися, відновитися, прорости, дати озна­ки життя, пробудитися, самопізнатися, само­відчутися, вернутися у світ життя!

Воскреснути — значить відбудуватися, ду­ховно помолодіти, обадьоритися, пригадати щось давно забуте, омолодити пам'ять, чуття, вернутися до тілесного і духовного самоутвер­дження!

Християнські єреї благовістять, що "Христос воскрес! Воістину Творець неба і землі і всього світу воскрес з мертвих!" Воскресіння — справа, яка хвилює людину. Ми знаємо, що воскресали з мертвих Домовик (Домус-Таммуз), Мардук, Митра, Адонис, Аттис, Деонисій, Будда.

"Того дня, як Христос воскрес, сонце з радости не заходило, і день був великий, і тому й назва "Великдень", — таку "святу" іс­тину втверджує між українцями митрополит Іларіон (Огієнко) у своїй книзі "Дохристи­ян­ські вірування Українського Народу" (Вінні­пег, 65 р., стор.287).

Будьмо правдомовними! Назва свята "Ве­ликдень" (у значенні "Велик день") була в Оріяні (Україні) декілька тисяч років перед Христом. Великий День ознаменовував пере­могу Дня над Ніччю.

О, Земле Рідная, Ти весною воскре­саєш, Ти дариш нам, дітям своїм, дихання своє, життєтворну кров свою, Ти душі наші надіями звеличуєш. Святая Ти! О, Земле Рідная, Твоє воскресіння осяяне Сонцем, Твоє воскресіння вище всіх умираючих і воскре­саючих богів! Твоє воскресіння — Свято Любови і Життєвої Вічности!

Вільний дух народу мого об'явився у душі моїй. Я силами свідомости і підсвідо­мости проголошую, що Дажбожий внук воск­рес! Воскресіння Дажбожого внука — складний духовний процес у світі Його свідомости.

Духовне воскресіння Дажбожого внука — поняття нове. Воно вимагає від Українця Священної Відваги, Духовного Самовідрод­ження. Духовне воскресіння потрібне укра­їн­цям так, як хліб, вода і повітря. І коли вони цього не зрозуміють, то навіки вічні задих­нуться в чаді Чужовір'я і зникнуть з лона плянети Земної. І на їхніх квітучих полях лунатиме мова чужого народу, родитимуться діти народу зайшлого з півночі, заходу, сходу.

Коли оновлення (воскресіння) При­роди зустрічає народ оновленням (воскресін­ням) Душі своєї, цвіте життя його здоров'ям мислі і тіла, творить гармонійне єднання Людини з Дажбогом, відбувається гармонійне дихання "Я" людського з диханням "Я" космічного.

Ми у Великодні Світла Дажбожого бачимо Великдень Духовного оновлення України (Руси)!» (Мага Віра, день 43)