ДАЖБОЖИЙ ВНУК ВОСКРЕС!

 

 "Вільний дух народу мого об'явився у душі моїй. Я силами свідомости і підсвідо­мости проголошую, що Дажбожий внук воск­рес! Воскресіння Дажбожого внука — складний духовний процес у світі Його свідомости.

Духовне воскресіння Дажбожого внука — поняття нове. Воно вимагає від Українця Священної Відваги, Духовного Самовідрод­ження. Духовне воскресіння потрібне укра­їн­цям так, як хліб, вода і повітря. І коли вони цього не зрозуміють, то навіки вічні задих­нуться в чаді Чужовір'я і зникнуть з лона плянети Земної. І на їхніх квітучих полях лунатиме мова чужого народу, родитимуться діти народу зайшлого з півночі, заходу, сходу.

Воскреснути — значить самоспастися, само­відродитися, самоусвідомитися. Самоспасти­ся — це значить відчинити свою душу для себе — для Рідної Української Національної Віри. Коли оновлення (воскресіння) При­роди зустрічає народ оновленням (воскресін­ням) Душі своєї, цвіте життя його здоров'ям мислі і тіла, творить гармонійне єднання Людини з Дажбогом, відбувається гармонійне дихання "Я" людського з диханням "Я" космічного.

 

Ми, рідновіри, щасливо віруючі Україн­ські Люди. У святій любові до Матері Укра­їни-Руси ми знайшли правдиву віру в Єдиного і Всюдисущого Господа Дажбога. Радуймося! Ми спасенні! Ми у Великодні Світла Даж­божого бачимо Великдень Духовного онов­лення України (Руси)! Слава Дажбогові!" (Мага Віра, 43)